Finančné trhy –
Know-how & Prax

Náš cieľ: urobiť teóriu použiteľnou v praxi
Naša priorita: prebudiť čísla k životu
Naše metódy: PC simulácie, Cyber*School, poradenstvo a coaching

Treasury & ACI vzdelávanie Riadenie banky & ALM

Akreditovaný Banking*Certificate

Banking*Certificate je komplexný program vzdelávania bankových zamestnancov akreditovaný Ministerstvom školstva SR

viac

Advanced EU*Bank
Miesto: Bratislava/Praha

Ako funguje banka v prostredí
Basel 3?
Kombinácia riadenia klientskych obchodov a posúdenia rizík

viac

Vzdelávanie Private*Banking

Aktuálne trendy, charakteristika a produkty na finančných trhoch;  Identifikácia rizika portfólia privátneho klienta a dôsledky pre investovanie

viac

Vzdelávanie Corporate*Treasury

Produkty finančného trhu pre firemných klientov bánk; Prípadové štúdie na hedging; Počítačová simulácia Client*Simulation

viac